Bli kjent med nytt sirkulært emballasjesystem

torsdag 8. april 2021

Fra 14:00 til 15:00

Bærum kommune utfordret markedet høsten 2020 på å utvikle innovative løsninger for å redusere avfall på byggeplass. Looping vant konkurransen med en løsning som består av en lastbærer av resirkulert plast som legger til rette for mer bruk av gjenbruksemballasje ved transport.

 

Vi møter Bærum kommune og Looping til panelsamtale sammen med relevante bidragsytere og samarbeidspartnere. Sammen representerer de hele verdikjeden denne spennende emballasjeløsningen vil møte på. I panelsamtalen skal de presentere konseptet, mulighetene det gir, samt de mange utfordringene som må takles for å lykkes med å få denne og lignende løsninger ut i markedet.

I panelet møter vi:

Bærum Kommune: Petter N. Haug Sandbu

Looping: Herman Persen Fostvedt

Norsk Gjenvinning: Mats Pettersen

Norgips: Jan Sæterdal

JM Norge: Cecilie Nødtvedt

 

Velkommen !

 

Les mer her 

Påmelding