Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere Innovasjonsarena DOV for å avdekke og bistå i potensielle innovative anskaffelser / fellesinitiativer.

Prosess

Kick Off - Innovasjonsarena DOV

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så inviterte LUP i første omgang til en erfaringsdeling og kort workshop med fokus på 2 områder for raskere og bedre måloppnåelse:
- dele erfaringer og diskutere om hvordan innlemme innovasjon inn i Drift- og vedlikehold (DOV)-kontrakter; både gjennomføring av utviklingsløp, og implementering av utviklingsresultater/innovasjoner, i løpet av kontraktsperioden
- avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen Drift og vedlikehold (DOV) av vei, hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer

Behovskartlegging

I etterkant av workshop'en gjør LUP en behovskartlegging for ytterligere å:
1. avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser(IOA) og fellesinitiativer.
2. utdype behovet for samhandling/erfaringsutveksling om kontraktsmekanismer, prosedyrer, metoder mm. som øker mulighetene for å implementere ny teknologi i løpet av kontraktsperiodene.
3. utdype behovet for samhandling veieierne imellom, og å «koble på» aktuelle aktører/samarbeidspartnere inn i Innovasjonsarena DOV som kan bidra til å styrke innovasjonsarbeidet.

Hensikten med behovskartleggingen er å kartlegge og konkretisere disse behovene ytterligere, så vi kan tilrettelegge og kanalisere videre aksjonspunkter basert på behov dere som oppdragsgivere har.

Les mer