Finansiell støtte til utviklingsprosjekter

Det finnes flere støtteordninger til FoU-prosjekter (Forsknings- og utviklingsprosjekter); Innovasjonskontrakt, Regionale forskningsfond, VRI, BIA, VERDIKT, Enova, og EU-midler for å nevne noen.

Her er en oversikt