Vår nye mann på vestlandet

av Adrian Andersen

Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder

Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder.

Stig har utdanning innen økonomi, planlegging og geografi og er opptatt av tverrfaglighet og bærekraftig samfunnsutvikling. Han har vært miljørådgiver i Bergen kommune og tilbrakt 3 år som Eu-rådgiver på KS’ europakontor i Brussel før han tok turen tilbake til fødebyen Stavanger i 2018

Som et ledd i Leverandørprogrammets landsdekkende utrulling er Stig en viktig brikke for å bidra til at offentlige innkjøpere i Vestland, Rogaland og Agder kan øke andelen innovative anskaffelser.

-Som fagansvarlig og samfunnsplanlegger har jeg fått lede og delta i mange spennende oppdrag og utviklingsprosjekt. Jeg har jobbet både på oppdragsgiver- og oppdragstakersiden, og gjort meg opp en del tanker om hva som fremmer innovasjon og barriærer som må jobbes videre med, sier Stig

-Jeg kjenner leverandørutviklingsprogrammet godt gjennom tidligere arbeid i Bergen kommune og KS, og ser veldig fram til å bidra inn i programmet og til å få møte både kollegaer og programpartnere.

Vi ønsker Stig velkommen og lykke til!