Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Helsetjenester
Velg prosedyre
Pågående

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Nesodden kommune Sykehusinnkjøp HF Sykehuspartner HF
Pågående

Felles kommunal journal (FKJ)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: KS
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Sektor: Helsetjenester
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Gjennomført

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helse Sør-Øst RHF
Pågående

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Husbanken
Pågående

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Pågående Innovasjonsløft

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Sektor: HelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Involverte aktører: Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Drammen Legevakt IKS Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående Innovasjonsløft

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Ringsaker kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående Innovasjonsløft

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

Lokaliseringsteknologi

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF Sykehusbygg HF
Pågående

Røros bo- og velferdssenter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Røros kommune
Gjennomført

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Ålesund kommune Aukra kommune Norddal kommune Rauma kommune Sandøy kommune Skodje kommune Stranda kommune Sula kommune Sykkylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Arena for læring om velferdsteknologi, ALV-Møre og Romsdal
Pågående

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Vikna kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Aktivisering og egenmestring

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Trygghetsskapende produkter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Bærum kommune Asker kommune
Gjennomført

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Nittedal kommune
Pågående

Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Inkontinensprodukter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune