Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Bygg og anlegg
Velg prosedyre
Pågående

Renseanlegg

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Pågående

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Lørenskog kommune
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Staut- kjøretøysperre til å stole på

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Dagsturhytter i Rogaland

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Tilbudskonkurranse
Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
Pågående

Fleksible og mobile bygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Pågående

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Sektor: Bygg og anleggFylkeskommunale tjenesterKlima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Sirkulær emballasje for byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Pågående

Sirkulær energiforsyning for instrumentering langs vei

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Sirkulære skillevegger i tre

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Nettverk for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Husbanken
Pågående

5. generasjons svømmeanlegg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tønsberg kommune Færder kommune
Pågående

Smart Digital Eiendomsledelse

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Nittedal eiendom KF
Pågående

Sveiseteknologi til bruer

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ski kommune Nordre Follo kommune
Pågående

Miljøvennlige kunstgressbaner

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Fredrikstad kommune Oppegård kommune Akershus Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Kristiansund kommune Lillehammer kommune Viken fylkeskommune
Gjennomført

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Ringerike kommune
Gjennomført

Sikkerhet, lås og beslag, NSD

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
Gjennomført

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Rig – renovasjon i Grenland
Pågående Innovasjonsløft

Avfallsfrie byggeplasser

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sandnes eiendomsselskap KF Stavanger kommune Statsbygg Bergen kommune Bærum kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Kristiansand kommune Drammen kommune Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
Pågående

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Ringerike kommune Sigdal kommune Modum kommune Kongsberg kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Vestfold Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Nedre Eiker kommune Drammen kommune Notodden kommune Larvik kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Pågående Innovasjonsløft

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Ringsaker kommune
Pågående

Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen Statsbygg Bane NOR
Gjennomført

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: NTNU
Gjennomført

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående Innovasjonsløft

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

Sektor: Bygg og anlegg
Pågående

Ombruk av byggematerialer

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiørKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Forsknings- og utviklingskontrakter
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF
Pågående Innovasjonsløft

Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Statsbygg Bergen kommune
Gjennomført

Fulldigitalisert bo- og dagsenter

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Skien kommune
Pågående

Utbygging av sentrumsområde i Hov

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Søndre Land
Gjennomført

Atrå ungdomsskole med flerbrukshus

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Tinn
Gjennomført

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Bamble kommune
Pågående

1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenester
Involverte aktører: Bergen kommune
Gjennomført

Glommasvingen skole

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sør-Odal kommune
Gjennomført

Ny Mjøsbru i tre

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statens vegvesen Nye Veier AS
Gjennomført

Havnebygg i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Borg Havn
Gjennomført

Labakken skole

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Nøtterøy kommune
Pågående

Nytt Sykehus i Drammen

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF
Gjennomført

Skole i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Elverum kommune
Gjennomført

Fossilfri byggeplass

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Pågående

Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

Sektor: Bygg og anleggVann, avløp og infrastruktur
Pågående

Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Sektor: AnnetBygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Stjørdal kommune Melhus kommune Malvik kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Skaun kommune Røros kommune Åfjord kommune Vikna kommune Nærøy kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF Sykehusbygg HF
Pågående

Røros bo- og velferdssenter

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Røros kommune
Pågående

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenester
Involverte aktører: Vikna kommune
Pågående

Nytt helsehus med omsorgsboliger

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Stjørdal kommune
Gjennomført

Holmen svømmehall

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Asker kommune
Gjennomført

Fyret flerbrukshus med smarte energiløsninger

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Fosnes kommune
Gjennomført

Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Etablering av Færder «energifabrikk»

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Vestfold Fylkeskommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjennomført

Rehabilitering av Kviteseid skole

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Kviteseid kommune
Pågående

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
Pågående

Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Kviteseid kommune
Pågående

Granåsen utvikles for fremtiden

Sektor: Bygg og anlegg
Pågående

Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Pågående

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Pågående

Nye Førde sjukehus

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Gjennomført

Flerbrukshall

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Fyresdal kommune
Pågående

Nytt universitetssjukehus i Stavanger

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Sykehusbygg HF
Gjennomført

Sikring av avfallsanlegg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Gjennomført

Bedre inneklima i eksisterende bygg

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Bergen kommune Undervisningsbygg Oslo KF
Gjennomført

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Stavanger kommune
Pågående Innovasjonsløft

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune Bærum kommune Vestfold Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Statsbygg Statens vegvesen Bane NOR Forsvarsbygg Zero Bellona OREEC Miljødirektoratet Vestfold og Telemark fylkeskommune Viken fylkeskommune Oslobygg KF
Gjennomført

Omsorgsboliger i Lyngdal og Falu kommuner

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Lyngdal kommune
Gjennomført

Nytt passivhus-sykehus i Kirkenes

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Involverte aktører: Finnmarkssykehuset HF
Gjennomført

Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Barnehage i massivtre, Fagerlund

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Gran kommune
Gjennomført

Materialbruk nytt terminalbygg T2

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Oslo Lufthavn AS
Gjennomført

Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Plan- og designkonkurranse
Involverte aktører: Direktoratet for byggkvalitet- DiBK
Gjennomført

Ny gang- og sykkelbro i tre

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Etnedal kommune
Gjennomført

Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Materialbruk i Den Norske Opera & Ballett

Sektor: Bygg og anleggInnredning og interiør
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Nytt Østfoldsykehus

Sektor: Bygg og anlegg
Involverte aktører: Helse Sør-Øst RHF