Nyheter og oppdateringer

prosjektblogg
Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny...
Les mer
prosjektblogg
Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. 14. februar møttes Drammen kommune, Trondheim komune og Kongsbergregionen for å snakke om felles referansearkitektur på dette. Disse foregangskommunene ønsker...
Les mer
nyhet
17.januar møttes Midt-Norske representanter fra både innkjøper- og leverandørsiden for å høre om innovasjonspartnerskap: hva er det, hvem passer det for og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det?
Les mer
nyhet
Overskriften på årskonferansen sier noe om hvor vi har vært og hvor vi skal. Erfaringer fra over 100 gjennomførte innovative anskaffelser viser at det virker. Nå skal flere ta metoden i bruk, og de som...
Les mer
prosjektblogg
Gjennom strategisk bruk av klima- og miljøkrav til anskaffelsene kan det offentlige ikke bare spare penger. Her viser programmet at de får klimasmarte løsninger og grønn næringsutvikling med på kjøpet. Det er grønt skifte i...
Les mer
prosjektblogg
Stavanger kommune er første virksomhet til å teste ut mulighetene som ligger i Innovasjonspartnerskap.
Les mer
prosjektblogg
Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.
Les mer
prosjektblogg
I alt 14 kommuner deltok da Larvik kommune inviterte til erfaringsdeling knyttet til elektronisk medisineringsstøtte.
Les mer
nyhet
Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor; primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å...
Les mer
leder
Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.
Les mer
prosjektblogg
Gikk du glipp av dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale systemer på Drammensbadet? Ta en titt og sjekk ut mulighetene!
Les mer
prosjektblogg
110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som...
Les mer