Rogaland fylkeskommune

av Stig Bang-Andersen

Oslo Universitetssykehus HF

av Riche Vestby

Norges Fotballforbund

av Elisabeth Smith

Norges Idrettsforbund

av Elisabeth Smith

KG2021 – NTNU

av Elisabeth Smith

Vestland fylkeskommune

av Elisabeth Smith

Avfall Norge

av Elisabeth Smith

Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse)

av Riche Vestby

Sykehuspartner HF

av Riche Vestby

Drammen Legevakt IKS

av Cecilie Endresen