The Norwegian Coastal Administration

av Harald Aas

Nordland fylkeskommune

av Cecilie Endresen

Innlandet fylkeskommune

av Cecilie Endresen

Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus

av Riche Vestby

Helse Fonna

av Riche Vestby

Midt-Telemark

av Cecilie Endresen

Kolumbus

av Stig Bang-Andersen

Indre Østfold kommune

av Riche Vestby

Rogaland fylkeskommune

av Stig Bang-Andersen

Oslo Universitetssykehus HF

av Riche Vestby