Sørlandet sykehus HF

av Riche Vestby

The Norwegian Coastal Administration

av Harald Aas

Nordland fylkeskommune

av Cecilie Endresen

Innlandet fylkeskommune

av Cecilie Endresen

Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus

av Riche Vestby

Helse Fonna

av Riche Vestby

Midt-Telemark

av Cecilie Endresen

Kolumbus

av Stig Bang-Andersen

Indre Østfold kommune

av Riche Vestby

Rogaland fylkeskommune

av Stig Bang-Andersen