Pågående anskaffelse

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune gjennomfører nå en innovativ anskaffelse på teknologien i bygget.

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjort en grundig behovskartlegging med bred involvering av brukere. Les mer om det i invitasjonen til dialogkonferansen.

Dialog

Det er planlagt og gjennomført flere tiltak i dialogfasen:

Les mer
  • 21. november 2017 dialogkonferanse og leverandørstands på Aladdin kino i Halden
  • 15. desember 2017 frist for innspill og påmelding en-til-en-møter
  • Uke 2 2018 en-til-en-møter

Konkurranse

Halden kommune inviterer til konkurransepreget dialog på levering av Velferdsteknologi, digitalisering og e-løsninger for drift av sykehjemmet Bergheim bo- og aktivitetssenter.

Les mer

Konkurransepreget dialog er en to-trinns prosedyre som er åpen for alle interessenter for å melde interesse til å delta i konkurransen. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som gir oppdragsgiver adgang til å gå i dialog med leverandørene om hvordan oppdragsgivers behov best kan oppfylles.

Her er utlysningen publisert 12.3.2018på DOFFIN

Halden kommune bygger et nytt senter for mennesker med demens sykdom. Det utformes i bogrupper på 8, «fløyer» på 3×8. Senteret skal ha plass til 96 beboere og 24 dagpasienter. Senteret utformes slik at det skal legge til rette for en trygg hverdag for beboere, ansatte og
pårørende. Teknologien, løsningene og utformingen må også legge til rette for en god utnyttelse av ressursene. I dette perspektivet er etablering av hensiktsmessig og fremtidsrettet teknologi sentralt. Den teknologiske utviklingen går raskt. Det skjer mye på kort tid, og man finner stadig nye og bedre teknologiske løsninger. Derfor er det lagt opp til at anskaffelse av selve teknologien og løsningene skjer et stykke ut i byggeprosessen. I detaljprosjekteringen er det lagt opp et utgangspunkt for infrastruktur for teknologi hva gjelder kabling og punkter for sensorikk. Selve sensorikken og varslingssystemet med hard- og software har egen prosess. Byggestart er i oktober 2017 og det skal tas i bruk februar 2019.

Se innholdet i dialogkonferansen 21. november