Pågående anskaffelse

Smart Digital Eiendomsledelse

Innovasjonsløft

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging må i større grad være med på å skape verdi og innovasjon for eiendomsforvaltere og brukere i driftsfasen.

Prosess

Forankring i flere offentlige virksomheter for en fellesprosess

Nittedal eiendom KF tok våren 2019 kontakt med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Nittedal hadde behov for en bedre løsning for å utnytte mulighetene som ligger i et FDVU-system.

Les mer

Derfor inviterte Nittedal eiendom KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling til et «kloke hoder»-møte på Næringslivets Hus 11. april 2019. På møtet deltok andre offentlige virksomheter, og det var enighet om at behovet var stort for en bedre løsning – og at man ønsket å jobbe sammen med en innovativ anskaffelse.

Behovskartlegging

Prosjektet hyret en tjenestedesigner, og organiserte to workshops i mai og juni 2019 for å kartlegge behovet.

Les mer

Resultatet ble bedre innsikt i behovet, og enighet om hva man ønsker å utfordre markedet på. Behovet er beskrevet i dialognotatet til venstre. 

 

Joint Statement

Les mer

Joint Statement

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling knyttet til bygningsinformasjons-modeller (BIM) etterhvert som løsninger blir tilgjengelig på markedet. Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen.

Dialogkonferanse 24. januar 2020

Dato: fredag 24.1 kl. 09:00-14:00 Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0363 Oslo

Les mer

Påmelding i denne lenken.

Kunngjøring på DOFFIN her.

Du kan følge konferansen via streaming mellom kl.09:00-11:00 her: www.videoforweb.no/nho/ 

Samarbeidsgruppen ønsker å invitere til dialogkonferanse 24. januar 2019. Formålet med dialogkonferansen er å presentere samarbeidsgruppen sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart Digital Eiendomsledelse». Samtidig ønsker vi innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Program: 

08:30 Registrering & kaffe
09:00 – 09:15 Velkommen v/Nasjonalt program for leverandørutvikling
09:15 – 09:30 Felles behov og joint statement
09:30 – 09:45 Brukerreise
09:45 –10:00 Pause
10:00 – 10:40 Om kommende anskaffelser – her er det markedsmuligheter!
10:40 – 11:00 Andre bransjer har klart det! Inspirasjonsforedrag.
11:00 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:30 Hva er nå-situasjonen?
12:30 – 13:45 Mini-workshop i grupper på bord
13:45 – 14:00 Veien videre i prosessen og takk for i dag.
14:00 – 15:00 Mulighet for å bli igjen i lokalet for 1:1 møter med andre leverandører

 

Stream og opptak fra dialogkonferansen

Opptaket og streamingen fra konferansen er publisert på vår YouTube kanal. Presentasjonene og innsikt fra workshopen finner du i PDF format under fanen til venstre "dokumenter" på siden.

Les mer

Ligger på YouTube her: https://www.youtube.com/watch?v=nPnme6xiW7U 

Medieoppslag

Les mer

Forskning og Utvikling

Det jobbes med en plan- og designkonkurranse som vil bli publisert på Doffin og til markedet når den er klar. Det sees også på om det skal settes i gang forskningsprosjekter for å få mer kunnskap.

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av drift og i bygningsinformasjons-modeller (BIM) etterhvert som løsninger blir tilgjengelig på markedet. Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen.

Deler av samarbeidsgruppen samlet for behovskartlegging. Bak fra venstre: Lars Hvidsten, Reidar Lehn, Jürgen Spindler, Jørn Arild Karlsen. Foran fra venstre: Linda Byström, Fredrik Horjen, Terje Dalgård. Foto: Ida Laustsen