Pågående anskaffelse

Ski vest – ungdomsskole og barnehage

Ski kommune ønsker dialog og samspill om fremtidsrettede tekniske løsninger for klima, energi og innemiljø.

Prosess

Bakgrunn for prosjektet

Kapasiteten på Ski ungdomsskole blir oversteget i 2019-2022, og Ski vest er i vekst. For å dekke behovet ble det besluttet i 2015 at man skal bygge Ski vest ungdomsskole, og det skal også bygges en åtteavdelings barnehage nordøst for ungdomsskolen.

Les mer

Det ble gjennomført konseptstudie i 2017, og milepælene i prosjektet er at ungdomsskolen skal tas i bruk høsten 2022 og barnehagen skal tas i bruk høsten 2023.

Mål og behovskartlegging

I konseptstudiet er det lagt til grunn høye energi- og miljømål for å imøtegå fremtidenskrav.

Les mer

Ski kommune ønsker å strekke seg mot kriteriene i BREEAM-NOR med fokus på bærekraft, livsløpseffekter av materialbruk, konsept for mobilitet, innemiljø og opplevd kvalitet for brukerne. Mulighetsstudie og konseptstudie kan lastes ned fra Mercell her. 

 

Dialog

Ski kommune ønsker å innhente mer kunnskap om hvordan prosjektet kan bli et mest framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg. Videre ønsker de å se på hvordan prosjektet kan nå mål om fremtidsrettede løsninger for klima, energi og innemiljø. Ski ønsker også innspill på valg av hensiktsmessig anskaffelsesprosedyre.

Les mer
  • 27.8.2019 Ski kommune gjennomfører dialogkonferanse og informasjonsmøte 
  • Uke 36 En-til-en-møter og frist for skriftlige innspill for de som ikke har anledning til en-til-en-møter

Tentativ fremdrift

Kunngjøre konkurranse i Doffin/TED 27.9.2019 (uke 39), med tilbudsfrist i uke 44.

Les mer

All informasjon ligger i invitasjon til dialognotatet.

 

Bilde fra dialogkonferansen i Ski kommune

Her finner du veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Kontaktperson i Ski kommune er: Ulla Listerud Ulla.Listerud@ski.kommune.no og Beate Haugsjordet Beate.Haugsjordet@ski.kommune.no