Pågående anskaffelse

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune har likelydende behov knyttet til etablering av regionale responssentertjenester, og vurderte at det kan være gevinster å hente på å samarbeide om anskaffelse av løsning(er). De har derfor valgt å stå sammen om en felles anskaffelse av responssenterløsning for velferdsteknologi med mulighet for regionale responssentertjenester (svartjenester). Kommunene ønsker et fremtidig responssenter som har muligheter til å avlaste hjemmetjenesten og nødetater, mulighet til å håndtere høyt signalvolum og oppnå kritisk brukermasse, mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet, og mulighet til å ivareta brukerorienteringen. 

Prosess

Behov

Behovet for responssenterløsning er knyttet til to områder: Teknisk løsning med tilnærmet 100% som kan rute signaler fra ulike typer brukernære løsninger til rett sted (responssenter, hjemmetjeneste, pårørende, andre) og arbeidsflate for responssentertjenesten. Kommunene ønsket også å se nærmere på tilleggsfunksjoner inn mot et responssenter.

Dialog

Værnesregionen gjennomførte i desember 2015 en dialogkonferanse. Basert på informasjon fra denne dialogen, og en behovskartlegging i begge regionene, ønsket de nå å utfordre markedet ytterligere på områder de ennå ikke hadde nok informasjon om i forhold til å skulle anskaffe en tilfredsstillende, funksjonell responssenterløsning. De inviterte derfor leverandørene til å besvare skriftlig en RFI (Request For Informastion) som de fikk mulighet til presentere muntlig i en-til-en-møter 25. og 26.oktober 2016. Det kom inn 16 besvarelser som ble presentert i en-til-en-møter.

Ytelses- og funksjonsbeskrivelse på høring

På bakgrunn av den informasjonen de da fikk, utarbeidet de en behovs- og funksjonsbeskrivelse som ble lagt ut på høring. Hensikten med høringen er å få kvalitetssikret beskrivelsene av behov og funksjoner for en responssenterløsning - basert på de innspillene de fikk fra leverandørene.

Værnesregionen og Kongsbergregionen har planer om å lyse ut en konkurranse i etterkant av innspill på høringen.