Prosjektblogg – arkiv

 • Hvor i heldøgnsomsorgen har vi utfordringer vi kan løse i samspill med markedet? Med dette spørsmålet som utgangspunkt inviterte Stavanger kommune brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere til workshop der målet var å identifisere utfordringer i heldøgnsomsorgen som kan løses i samspill med markedet.

 • Omsorgsbygg i Oslo skal bygge nye Tåsen sykehjem i tre. Forrige uke rigget Leverandørutviklingsprogrammet workshop der målet var å lære mer om egenskapene og mulighetene med bruk av tre i bygg. – Veldig nyttig og lærerik dag, sier Flemming Idsøe i Omsorgsbygg.

 • Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester. Onsdag 15. februar signerte kommunane avtale med leverandørane om heilt ny velferdsteknologi.

 • Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

 • Nå skal vi ut for å lære samtidig som vi skal legge til rette for dialog. Omsorgsbygg skal teste metoden Best Value Procurement (BVP) på bygging av Munkerud barnehage. Denne innovative metoden er ganske ny i Norge.

 • Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. 14. februar møttes Drammen kommune, Trondheim komune og Kongsbergregionen for å snakke om felles referansearkitektur på dette. Disse frontrunnerkommunene ønsker å samle andre kommuner med samme behov til dialogmøte 9.mars i Næringslivets hus. Her håper vi å møte alle kommuner som vurderer å anskaffe digital løsning for oppvekstsektoren til diskusjon og erfaringsoverføring!

 • 17.januar møttes Midt-Norske representanter fra både innkjøper- og leverandørsiden for å høre om innovasjonspartnerskap: hva er det, hvem passer det for og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det?

 • Overskriften på årskonferansen sier noe om hvor vi har vært og hvor vi skal. Erfaringer fra over 100 gjennomførte innovative anskaffelser viser at det virker. Nå skal flere ta metoden i bruk, og de som allerede har forsøkt seg skal gjøre det til varig praksis.

 • Gjennom strategisk bruk av klima- og miljøkrav til anskaffelsene kan det offentlige ikke bare spare penger. Her viser programmet at de får klimasmarte løsninger og grønn næringsutvikling med på kjøpet. Det er grønt skifte i praksis, det!

 • Stavanger kommune er første virksomhet til å teste ut mulighetene som ligger i Innovasjonspartnerskap.

 • Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.

 • I alt 14 kommuner deltok da Larvik kommune inviterte til erfaringsdeling knyttet til elektronisk medisineringsstøtte.

 • Seminaret på Straand onsdag samlet rundt 90 deltakere fra offentlig og privat sektor primært fra Vest-Telemark. Temaet var hvordan innkjøp kan brukes til næringsutvikling. - Innovative anskaffelser er Norges raskeste innovasjonsmotor, innledet Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt Program for leverandørutvikling med. Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene.

 • Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

 • Gikk du glipp av dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale systemer på Drammensbadet? Ta en titt og sjekk ut mulighetene!

 • 110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som kan tilknytte seg tjenester på responssenteret.

 • Det var "stinn brakke" da Drammen kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterte leverandører til dialog om nye digitale systemer for besøkshåndtering, adgangs- og bookingsystem på Drammenbadet. Og dialog ble det!

 • Det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det, viser rapport.

 • Leverandørene er klare i sine tilbakemeldinger, å treffe flere kommuner på samme dag var svært nyttig og ressursbesparende. De ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser. Dette er møteplasser som kan gi oss mer business.