Pågående anskaffelse

Prosjekt Livsvitenskap for Universitetet i Oslo

Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitetet i Oslo. Byggestart er planlagt i første halvdel av 2019. Før byggestart må kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser, konkurransegrunnlag etc. for prosjektet landes.

Prosess

Behovskartlegging

Statsbygg så behovet for en dialog om mulighetene som ligger i ulike entrepriseformer.

Markedsdialog

Statsbygg ønsket dialog med markedet på hvordan prosjektet kan få en god og tidlig utnyttelse av entreprenørkompetanse. I denne runden handler det primært om overordnet kontraktstrategi og hvordan en oppdeling av prosjektet i egnete entreprisepakker best kan treffe et velfungerende marked.

Les mer

Mandag 23. april var det markedsdialog på Bjørvika konferansesenter og 1:1 møter ble gjennomført 7-9 mai. Innsikten herfra ble innarbeidet i konkurransegrunnlaget.

 

 

Konkurranse

Statsbygg lyste ut konkurranse på totalentreprise med samspill med tilbudsfrist 14/9.

Les mer

Livsvitenskapsprosjektet har ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen. Prosjektet ønsker  å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Prosjektet skal blant annet gjennomføres med:
– Bruk av Lean-filosofi og sløsingsfri produksjon (Lean Extreme)
– Standardisert og industrialisert produksjon
– Effektiv logistikk langs hele verdikjeden og i alle faser
– God bruk av BIM og andre digitale verktøy
– Systematisk ferdigstillelse
– Lavt konfliktnivå

Prosjekt Livsvitenskap består av et byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Grunnarbeider er planlagt med oppstart 1. halvår 2019, mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024.