Pågående anskaffelse

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i dag å dekke de umiddelbare behovene for åndedrettsvern, men for å sikre leveranser på noe lengre sikt, ønsker Sykehusinnkjøp å kartlegge muligheter for at norske bedrifter kan sette i gang en slik produksjon.

Prosess

Behov

Covid-19 pandemien har ført til mangel på smittevernutstyr i hele verden. Norske myndigheter ser derfor på ulike muligheter for å starte produksjon av slik utstyr i Norge.

Organisering av arbeidet

Sykehusinnkjøp vil på vegne av Helse Sørøst gjennomføre en hasteanskaffelse der man forsøker å få satt opp produksjon av åndedrettsvern i Norge. Sykehusinnkjøp samarbeider med SIVA, Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet om prosessen.

Prekvalifisering

Sykehusinnkjøp benytter Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og kvalitetssikring av potensielle leverandører. De gjør også en prekvalifisering av leverandører som blir invitert til å delta i konkurransen. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle bedrifter.

Konkurranse

I alt 8 miljø er gjennom en grundig prekvalifisering valgt ut og invitert til å komme med et første tilbud.

Les mer

Sykehusinnkjøp har valgt konkurranse med forhandling uten forutgående veiledning som anskaffelsesprosedyre. Åtte miljø konkurrerer om kontrakten. Mer om den videre prosessen kan du lese hos Sykehusinnkjøp

Mer om prosessen hos Sykehusinnkjøp