Innovasjonsløft

Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Vi ønsker å bidra til at anskaffelsene ikke forblir spennende enkeltprosjekter eller piloter, men skaleres og spres. Gjennom å samle initiativ til felles prosesser skal vårt arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov. Vi kaller det innovasjonsløft.

Helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er våre satsningsområder i årene som kommer. Innenfor hvert av disse tematiske områdene går det allerede mange spennende utviklingsløp. Ved å legge til rette for felles møteplasser og læring på tvers, kan vi øke utviklingstempoet ytterligere.

Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser skal innovasjonsløftene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Slik kan de utnytte ressursene bedre og komme raskere til målet. Formålet med konseptet er å bruke nasjonale utfordringer til å utvikle nasjonale markeder for nye løsninger. Innovative offentlige anskaffelser tas i bruk som virkemiddel for å få fram de gode løsningene – for innbyggere, de offentlige innkjøperne og for næringslivet.

Filtrer på kategori
Helse og omsorg
Klima og miljø
Digitalisering

Prosjekter

Zero emission delivery of goods

– Klima og miljø

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

– Helse og omsorg

Smart Digital Eiendomsledelse

– Digitalisering

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

– Digitalisering

Avfallsfrie byggeplasser – Emballasjesmart byggeplass

– Klima og miljø

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

– Helse og omsorg

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

– Digitalisering

Avfallsfrie byggeplasser

– Klima og miljø

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

– Helse og omsorg

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

– Helse og omsorg

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

– Helse og omsorg

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

– Klima og miljø

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

– Klima og miljø

Bedre bestilling av sikrere skytjenester

– Digitalisering

Klimasmart avfallstransport

– Klima og miljø

Robotisering

– Digitalisering

Infrastruktur for digitale læremidler

– Digitalisering

Smartere drift og vedlikehold

– Digitalisering

Smart energibruk og lagring av solenergi

– Klima og miljø

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

– Helse og omsorg

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

– Klima og miljø

Lokaliseringsteknologi

– Helse og omsorg

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

– Digitalisering

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

– Digitalisering

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger

– Klima og miljø

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

– Klima og miljø

Aktivisering og egenmestring

– Helse og omsorg

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

– Helse og omsorg

Trygghetsskapande teknologi

– Helse og omsorg

Klimavennlige og førerløse ferger

– Klima og miljø

Elektronisk medisineringsstøtte

– Helse og omsorg

Aktuelt

Tre små ord

Ni kommuner i samlet flokk

Larvik går foran

Slik får du «6-gangeren»