Innovasjonsløft

Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Vi ønsker å bidra til at anskaffelsene ikke forblir spennende enkeltprosjekter eller piloter, men skaleres og spres. Gjennom å samle initiativ til felles prosesser skal vårt arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov. Vi kaller det innovasjonsløft.

Helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er våre satsningsområder i årene som kommer. Innenfor hvert av disse tematiske områdene går det allerede mange spennende utviklingsløp. Ved å legge til rette for felles møteplasser og læring på tvers, kan vi øke utviklingstempoet ytterligere.

Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser skal innovasjonsløftene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Slik kan de utnytte ressursene bedre og komme raskere til målet. Formålet med konseptet er å bruke nasjonale utfordringer til å utvikle nasjonale markeder for nye løsninger. Innovative offentlige anskaffelser tas i bruk som virkemiddel for å få fram de gode løsningene – for innbyggere, de offentlige innkjøperne og for næringslivet.

Filtrer på kategori
Helse og omsorg
Klima og miljø
Digitalisering