Workshop om digitalisering av byggebransjen

fredag 18. januar 2019

Fra 09:00 til 16:00

Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggebransjen og inviterer til workshop 18. januar i Oslo.

Påmelding her innen 30.november.

Les invitasjonen her.

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige, sømløse prosesser?

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggenæringen, og ser på muligheter for å ta i bruk nye metoder for å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering er en viktig premiss i dette bildet.

Gjennom dagen vil deltakerne jobbe sammen i en styrt workshop. Formålet er å høre ulike leverandørers perspektiv, og starte å tenke nytt sammen. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for nettverksbygging og mulige nye bedriftskonstellasjoner, som senere kan gå sammen om å gi tilbud på konkrete innovasjonsprosjekter som skal utlyses i nær fremtid.