Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser i Midt-Norge

torsdag 5. desember 2019

Fra 12:00 til 16:00

Erling Skakkes gt. 14, fylkestingsalen i 5. etg

Trondheim kommune er først ut i Midt-Norge om å etterspørre utslippsfrie byggeplasser for sine nye bygg. Trondheim Eiendom inviterer leverandører til dialog om hvordan kommunen på kort og lengre sikt kan minske CO2-utslipp og klimafotavtrykk på byggeplasser.

Trondheim har gjennom kommunedelplan for energi og klima satt mål om at de direkte utslippene innen 2020 skal reduseres med 10% i forhold til 1991 og 80% i forhold til 1991 i 2030. For å nå de langsiktig ambisiøse målene, krever det at kommunen både starter opp i dag med det som er tilgjengelig på markedet og samtidig bidrar positivt til en teknologiutvikling og omstilling i bygge og -anleggsbransjen. Nå settes det fart på utviklingen i Midt-Norge på dette området!

Det inviteres til åpen markedsdialog med konferanse, gruppedialog og en-til-en-møter. Trondheim kommune vil presentere snarlige kommende byggeprosjekter og byggeprosjekter på lengre sikt for å vise behovet for utslippsfrie byggeplasser fremover. Miljømål og -ambisjoner vil bli formidlet, og det blir faglige innlegg knyttet til problemstillinger ang utslippsfrie byggeplasser på dialogkonferansen. Det blir også diskusjonsgrupper og oppsummerende dialog til slutt.

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill på muligheter og utfordringer for bransjen på følgende punkter: fossilfrie anleggsmaskiner, fossilfri transport til/fra byggeplass, rigg og drift inkludert utslippsfri varme og tørk av byggeplass.

Doffin-utlysing dialog med alle dokumenter finner du i lenken.

Påmelding snarest til randi.lile@trondheim.kommune.no med kopi til vidar-aasen.amdam@trondheim.kommune.no

Nasjonal leverandørkonferanse utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, utslippsfrie byggeplasser kommer for fullt, utslippsfrie byggeplasser Buskerud, utslippsfri anleggsplass bygging av Vikåsen vanntunnel i Trondheim