Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses

onsdag 15. mai

Fra 10:00 til 15:00

Ullevaal Stadion, Sognsveien 75 A, Oslo

Idretten, kommuner, fylkeskommuner og statlige bane- og anleggseiere som benytter kunstgress, setter nå for alvor trykk på etterspørselen etter mer miljøvennlige kunstgressflater. De aller fleste av Norges 1750 kunstgress fotballbaner inneholder tungmetaller og gummigranulat fra gamle dekk. Gummigranulatet kan være utfordrende "å holde styr på" og kan fort spres ut i naturen og i vann. Leverandører, produsenter og forhandlere utfordres nå av en samlet kundemasse til å få fortgang i utviklingen av mer miljøvennlige kunstgressflater og -anlegg som i tillegg tilfredsstiller funksjonalitet og lavere driftskostnader.

Norges Fotballforbund, en rekke offentlige bane-eiere og idrettslag ønsker velkommen til en dialogkonferanse der kjøpere og tilbydere skal møtes for å sette fart på utviklingen og tilbudet av mer miljøvennlige kunstgressflater. Hele verdikjeden ønskes velkommen; produsenter, underleverandører, forhandlere og agenter, anleggsentreprenører, fagmiljø og andre som har løsninger eller innspill på løsninger som kan bidra til mer miljøvennlig kunstgress. Både norske og utenlandske selskaper ønskes velkommen.

Tilbydere av kunstgress vil møte mange kunder som i nær fremtid, og lengre frem i tid, vil etterspørre miljøvennlige løsninger knyttet til kunstgress og kunstgress-anlegg. Vi oppfordrer alle kommuner / idrettslag og alle andre (spesielt offentlige) kunstgress-kjøpere til å melde seg på.

Hva kan vi etterspørre i dag – og hva kan vi etterspørre om 2, 5, 10 år?

Vi ønsker også de som tildeler tippemidler knyttet til idrettsbaner med kunstgress velkommen.

Programmet for dagen vil fokusere på hvorfor dagens kunstgress er et miljømessig problem, hvilke løsninger som finnes i dag og i fremtiden, markedspotensialet for mer miljøvennlige løsninger i Norge, Norden og Europa, og krav for øvrig til spesielt fotballbaner av kunstgress som egnethet, ulike bruk, egenskaper, krav til drift og driftskostnader.

Mer detaljert program og opplegg for dagen kommer. Du kan melde deg på allerede nå ved å sende mail til hilde.satertro@nho.no

Eget påmeldingsskjema kommer. Det vil også bli utarbeidet et dialognotat som er utgangspunktet for dialogen og veien videre. Invitasjon til dialogkonferanse blir kunngjort på Doffin.

Mål for dagen: Gjøre kunder av kunstgress mer rustet til å etterspørre miljøvennlige kunstgressflater, og leverandørene mer rustet til å tilby miljøvennlige løsninger som kan være rimeligere å anlegge og drifte, og har gode bruksegenskaper.

Nasjonalt program for leverandørutvikling koordinerer felles etterspørsel og markedsdialog, i samarbeid med Norges Fotballforbund, FoU-prosjektet KG 2021 ved SiAT/NTNU med tilhørende samarbeidende kommuner og fylkeskommuner. Difi skal utarbeide bedre veiledning i anskaffelse av kunstgress.

Kunstgress fotballbane med gummigranulat i snøhauger.
Foto: Petter Haave