Dialogmøte om utslippsfrie byggeplasser i Oslo: Bymiljøtetaten og Omsorgsbygg

tirsdag 15. oktober 2019

Fra 12:00 til 14:30

Dronning Eufemiasgate 16 (Auditoriet)

Hva kan egentlig leveres på kort sikt av utslippsfrie løsninger for byggeplass? Det ønsker vi svar på i dialogmøtet 15. oktober. Flere utviklingsløp har kommet godt i gang og vi mener at tiden nå er inne for å ta steget mot nullutslipp innenfor byggegjerdet.

Dialogmøtet bygger på arbeidet i fellesinitiativet “Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser”, med Oslo kommune og Omsorgsbygg Oslo KF i spissen – fasilitert av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

En rekke konkrete utviklingsløp har kommet godt i gang og vi mener at tiden nå er inne for å ta steget mot nullutslipp innenfor byggegjerdet.

Målet med dialogmøtet

For å forberede både kommende anskaffelsesprosess og selve kunngjøringen, ønsker vi å legge frem kommende prosjekt fra Bymiljøetaten og Omsorgsbygg sin side og få bredere innsikt i hva som faktisk finnes av teknologi. Det er også viktig for oss å balansere krav og tilgjengelig teknologi på best mulig måte, og nettopp derfor trenger vi innspill fra dere i bransjen før kunngjøringsteksten skal lyses ut.

Agenda legges både ut på Doffin og vil også bli sendt til påmeldte deltakere 2-3 dager før selve konferansen.

Agenda 15 oktober ENDELIG

Påmelding: Meld deg på her.