Store prosjekter i Nordland – er vi klar? Konferanse om innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor

torsdag 25. april 2019

Fra 09:00 til 16:00

Scandic Havet, Bodø

25. april arrangerer Nasjonalt Program for Leverandørutvikling sammen med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor konferanse om innovative anskaffelser på Scandic Havet i Bodø. På konferansen vil Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor presentere sine store prosjekter og dere vil lære om innovative anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling. Lurer du på om anskaffelsene i din kommune kan gjøres innovativ?
Eller ønsker din bedrift å levere til det offentlige? Meld deg på 25. april.

Det skjer store ting i Nordland fremover! Ny by – Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Prosjektet vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Det investeres store beløper i utviklingen av Ny by – ny flyplass og smart Bodø. Denne investeringen er det vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen ønsker å se på mulighetsrommet for å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i utviklingen mot at Bodø skal bli verdens smarteste by og når ny flyplass skal står ferdig i 2024. Ny lufthavn i Bodø skal bli et internasjonalt foregangsprosjekt med fremtidsrettet teknologi, innovasjon og forskning.

Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom å gå i tidlig dialog med markedet. På konferansen får du høre hvordan du gjennom innovative anskaffelser som strategi kan få næringsvekst og besparelser i din kommune. Videre blir det parallellsesjoner med startprogram i innovative anskaffelser. Én sesjon for ansatte i offentlige og én for bedriftene og leverandørene.

Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess, avklare forventinger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Konferansen er relevant for bedrifter og leverandører som ønsker å selge til det offentlige.
Konferansen er relevant for ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere, innkjøpere, prosjektledere og rådgivere.

Meld deg på her: https://event.nho.no/skjema/?event=9717

Program for dagen

Konferansen er gratis

For spørsmål til konferansen kontaktes:
Maiken Nilsen Stensaker – maiken.stensaker@nho.no