Stavanger kommune: Markedsdialog om innovasjonspartnerskap

torsdag 13. juni 2019

Fra 08:30 til 15:00

Quality Airport Hotell Stavanger, Sømmeveien 1 - Sola

Stavanger kommune inviterer til markedsdialog i det som blir Norges første innovasjonspartnerskap. Innovasjonsrommet handler om nye løsninger for å øke aktivisering og egenmestring for personer på korttidsopphold på sykehjem. Markedsdialogen legges opp som spennende workshops der det blir likeverdig dialog og idéutvikling på tvers. Leverandørene som stiller får stor mulighet til å påvirke det framtidige scopet, og vi håper at mange benytter muligheten. Her legges det opp til et reelt offentlig-privat innovasjonssamarbeid. Dette er den andre delen av markedsdialogen - det første dialogmøtet ble gjennomført 23.05.2017.

Det er satt av inntil kr 12 millioner til utvikling av innovative løsninger som øker aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold i sykehjem. Det er utarbeidet et notat som grunnlag for dialogprosessen med potensielle leverandører. Du finner mer informasjon om markedsdialogen og problembeskrivelsen her: Invitasjon til markedsdialog 

Påmeldingsskjema markedsdialog 

Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling samarbeider med Stavanger kommune om denne prosessen. Du kan følge prosessen på hjemmesidene til Stavanger kommune, her på våre nettsider og hos Difi.