Statsbygg: Leverandørkonferanse om bygging av 50 boliger på Svalbard

fredag 27. september 2019

Fra 12:00 til 15:00

Biskop Gunnerus gate 6, Oslo

Statsbygg inviterer til dialog om muligheten for å benytte Best Value Procurement som metode for å anskaffe boliger på Svalbard.

Statsbygg har fått tildelt en ferdig omregulert tomt i Gruvedalen, der det skal bygges mellom 40 og 50 boenheter. Byggeprosjektets overordnede mål er å imøtekomme behovet for boliger så snart som mulig. Dette vil avhenge av raske og effektive prosesser som går mest mulig parallelt. Fremdriftsplanen vil sette premisser for gjennomføringen og valg av løsninger, og gjør at løsninger som modul- eller elementbyggeri vil bli vurdert.

På denne bakgrunn ønsker Statsbygg å invitere bransjen til en leverandørkonferanse hvor formålet er å få innspill til om prosjektet kan egne seg å gjennomføre etter Best Value Procurement- metodikk.

Se utlysningen på Doffin her

Invitasjon til leverandørkonferanse 27.9.2017 kl. 12-15