Statens vegvesen inviterer til markedsdialog om Digitalisering av håndbøkene

tirsdag 19. november 2019

Fra 08:45 til 12:30

Radisson Blu Scandinavia i Oslo, Holbergsgate 30, 0166 Oslo.

Vegdirektoratet har igangsatt prosjekt - «Digitalisering av håndbøkene» hvor vi ønsker å se på muligheten for en ny presentasjonsform av håndbøkenes innhold enn dagens PDF-løsning. Prosjektet er prioritert for virksomheten de kommende årene.

Regjeringen har en ambisjon om å digitalisere offentlig sektor for å skape en mer effektiv forvaltning igjennom gode digitale løsninger som førstevalg (Meld. St. 27 (2015-2016)). Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen, så langt som mulig, er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. Prosjekt – «Digitalisering av håndbøkene» er en del av Statens vegvesens satsning på digitalisering offentlige tjenester.

Bakgrunn

Vegdirektoratet forvalter over 100 håndbøker herunder et stort antall som brukes i tilknytning til veg- og gateprosjekter på det offentlige vegnettet. Håndbøkene inneholder eksterne og interne krav og veiledning til blant annet utforming og dimensjonering av offentlig veg, samt prosjektgjennomføring som etaten og eksterne aktører på oppdrag for Statens vegvesen må forholde seg til. Håndbøkene har svært mange brukere hvorav en stor gruppe også er i kommunal og privat sektor. En velfungerende og lett tilgjengelig løsning for håndbokserien er avgjørende for effektiv virksomhetsdrift og prosjektgjennomføring i Statens vegvesen, men også tilsvarende og avgjørende betydning for eksterne brukere og aktører.

Håndbokserien ligger på våre nettsider: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Handboker

Se hele utlysningen på Doffin her