Startskuddet går for fremtidsrettede ERP-systemer

onsdag 15. mai 2019

Fra 10:30 til 15:00

Dialogkonferanse: Kimen kulturhus, Sandgt. 15, Stjørdal

Systemer for ERP (Enterprice Resource planning) vil påvirke hvordan offentlige virksomheters oppgaver organiseres, utformes og utøves, derfor er det av stor betydning at løsninger og plattformer blir utviklet og implementert slik at det blir en del av en moderne og fremtidsrettet offentlig sektor. Værnesregionen inviterer leverandører av ERP-løsninger, fagmiljø og andre kommuner til dialog for å få et blikk på hva som finnes, i hvilken retning bør ERP-løsninger utvikles, og hva er viktig for den offentlige organisasjonen for å få rask utbytte av et nytt ERP-system.

Funksjoner i ERP-løsninger kan være altovergripende i en virksomhet og inneholde moduler og verktøy som f.eks. saksbehandling, økonomi, dokumenthåndtering, HR, internkommunikasjon, prosjektverktøy og innkjøp, og gjelde for alle sektorer i en kommune. Riktig etterspørsel (behovsbeskrivelse), anskaffelse, kontrakt og implementering blir avgjørende for å unngå feilslåtte ERP-investeringer.

Risiko reduseres ved en grundig analyse av alle operasjonelle forretningsprosesser før man velger system/leverandør. For å minske risikoen i en anskaffelse trengs en evaluering av dagens organisatoriske prosesser opp mot overordnede mål og strategier, samt å finne og beskrive antatte gevinster ved innføring av et fremtidsrettet ERP-system. I en tidlig markedsdialog ønsker Værnesregionen å få et bilde av hva som finnes, hvor langt utviklingen har kommet, hva som må utvikles mer, for så å legge grunnlaget for en plattform som gjør det mulig å utvikle egen organisasjon inn i en stadig mer digitalisert fremtid.

Teknologien må tilpasses behovene, derfor må leverandørene utfordres og nye løsninger må utvikles i et tett samspill. Påmelding til dialogkonferanse snarest og senest 9. mai til hilde@varinn.no

Dialognotat ERP Værnesregionen

Doffin-utlysing