Startprogram og innovative anskaffelser i Østfold

torsdag 9. mai 2019

Fra 08:30 til 15:00

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergsvei 16, Halden

I samarbeid med Smart Innovation Norway og NHO Østfold setter vi innovative anskaffelser i Østfold på agendaen! Anskaffelser kan være en drivkraft for regionens utvikling! I løpet av dagen blir det også startprogram for innovative anskaffelser, som er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser.

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene og bedriftene. Er du nysgjerrig på om anskaffelsene i din kommune kan gjøres innovativ? Eller ønsker din bedrift å selge til det offentlige? Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom å gå i tidlig dialog med markedet. I løpet av dagen blir det parallellsesjoner med startprogram i innovative anskaffelser. Én parallellsesjon for ansatte i offentlige virksomheter som er relevant for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser. I Startprogrammet bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy – hvordan bruke anskaffelser til å realisere virksomhetens mål og planer.
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – 7 tips for virksomhetsledere
  • Dialogen med markedet
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis

Den andre parallellsesjonen er for bedriftene og leverandørene, med fokus på hvordan man selger til offentlige virksomheter og hvordan man deltar i en innovativ anskaffelse med markedsdialog. Startprogrammet for bedrifter kommer inn på tema som:

  • Hvordan selge til offentlige vikrsomheter?
  • Hvordan delta i en innovativ anskaffelse?
  • Hvordan gå sammen i konsortier og grupper?

Konferansen er relevant for alle ansatte i offentlig sektor, som eksempelvis ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere , innkjøpere, prosjektledere og rådgivere. Konferansen er relevant for bedrifter og leverandører som ønsker å selge til det offentlige.

Arrangementet er gratis.

Jeg vil melde meg på konferanse 9. mai

Program for dagen

Vel møtt!

 

Presentasjoner fra dagen:

Innovative anskaffelser v/Ida Laustsen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Digital bærekraft Østfold, v/Thor Moen, Smart Innovation Norway

Presentasjon Øyvind Grandahl, Halden kommune

Muligheter og utfordringer med samarbeid og innovasjon med kommuner, v/Jørn Johnsen, COWI

Startprogram i innovasjonsvennlige anskaffelser for offentlig ansatte, v/Harald Aas og Johan Englund, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Startprogram i innovative anskaffelser for leverandører, v/Ida Laustsen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Deltakerliste 9.5.2018