Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark

tirsdag 14. mai 2019

Fra 08:30 til 12:00

Skagerak Arena,
Frodtjof Nansens gate 19 C,
Skien

Fylkesrådmannen i Telemark inviterer til Startprogram for innovative anskaffelser i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Invitasjonen går til fylkesrådmannens ledergruppe og medlemmer i kompetanseforum innkjøp, i tillegg til kommuner i Telemark som ønsker en introduksjon til metoden.

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet.

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.
Målet med samlingen er å få litt bedre forståelse hva innovative innkjøp er, og hva vi kan oppnå med å ta i bruk innovative innkjøp.

Se vedlagt program her: AGENDA Startprogram Telemark 14. mai 2018

PÅMELDING til ailin.aastvedt@t-fk.no

Her kan du laste ned:
Startprogram Telemark 14.mail 2018 – foiler

VELKOMMEN!