Startprogram – Innovative anskaffelser i Drammen kommune

tirsdag 19. mars 2019

Fra 09:00 til 12:00

Rådhuset, Drammen kommune
Møterom Konnerud og Åssiden

Drammen kommune har ambisjoner om å innarbeide Innovative anskaffelser som et strategisk verktøy for å oppnå målsettinger om fremtidsrettede, bærekraftige løsninger i kommunen.
De har nå gjort seg noen erfaringer i å gjennomføre innovative anskaffelser - og ønsker nå å tilby alle i kommunen som er involvert i anskaffelsesprosesser - enten de er ledere, ansatte i en fagavdeling eller innkjøper - et startprogram i Innovative anskaffelser.

Målgruppen for startprogrammet er alle i kommunen som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper.

Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser – bygg/eiendom, drift, kommunalteknikk, helse og omsorg, oppvekst, IKT, rammeavtaler og «papir og binders»-anskaffelser.

Se vedlagt invitasjon og program: invitasjon-startprogram-innovative-anskaffelser-Drammen

Spørsmål?

Kontakt Kristin Langridge, innkjøpsrådgiver Drammen kommune, tlf: 900 51 298  e-post: Kristin.Langridge@drmk.no eller Cecilie Møller Endresen, Leverandørutviklingsprogrammet, tlf.: 997 02 688,  e-post: cecilie.m.endresen@nho.no

Sjekk om din anskaffelse kan gjøres innovativ her