Startprogram for statlige partnere i programmet

fredag 23. august 2019

Fra 11:00 til 14:30

NAV
Sannergata 2
0557 Oslo

Programmets partnere er frontløpere når det gjelder å ta i bruk innovative anskaffelser. Nå setter vi opp et eget Startprogram for at også nyansatte, og avdelinger i virksomheten som ennå ikke har tatt metoden i bruk, blir inspirert, motivert og kvalifisert til å komme i gang.

Startprogrammet er gratis og retter seg mot alle som er involvert i anskaffelser enten de er ledere, fagfolk eller innkjøpere i offentlige virksomheter.

Startprogrammet bruker eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

11.00 – 12.00 Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

– hvordan bruke anskaffelser til å realisere virksomhetens mål og planer?
– forankring av innovative anskaffelser i virksomheten
– innovasjon

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Legg til rette for innovative anskaffelser

– hvordan kan virksomheten understøtte innovative anskaffelser?

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.30 Gjennomføring

– Behovskartlegging og brukerinvolvering
– Dialogen med markedet
– Konkurransegjennomføring for innovative anskaffelse
– Gjennomføring i praksis

Påmelding

Last ned programmet

Vel møtt!