Ski-VM uten snø? Nei!! Bli med å finn løsninger på snøproduksjon i Granåsen Trondheim

onsdag 4. desember 2019

Fra 11:30 til 15:00

Toppidrettssenteret i Granåsen,
Smistadvegen 11, 7026 TRONDHEIM
Konferansesenter i toppetasjen, møterom Rodal

Trondheim kommune og Norges Skiforbund søker om å bli arrangør av VM på ski 2023. Et nytt snøproduksjonsanlegg er særdeles viktig da klimaendringer gir usikkerhet knyttet til snø i bynære strøk. Det inviteres til dialog 4. desember med leverandører og kunnskapsmiljø for å finne klimavennlige løsninger på produksjon av snø i Granåsen i Trondheim.

En fornyelse av idrettsanlegget Granåsen innebærer en forventning om at investeringene skal være økonomisk og miljømessig bærekraftige, og at det nyeste utstyr og teknologi tas i bruk. Granåsen kan bli et av Norges (og verdens!) fremste og mest innovative/effektive anlegg for snøproduksjon, bevaring og behandling av snø. I et stadig mer utfordrende klima er det meget viktig at snø kan produseres effektivt i korte og tildels marginale kuldeperioder, og at snøen produseres der den skal brukes slik at den beholder sin originale kvalitet og man unngår å måtte distribuere snø. Dette må gjøres bærekraftig med en minimal miljøpåvirkning.

Granåsen vil bli et levende laboratorium for utvikling av eksisterende og ny snøteknologi; støtten og interessen fra forskningsmiljøet i Trondheim er stor! Anlegget kan bli et nasjonalt og internasjonalt senter og utstillingsvindu der forskning og praktisk drift går hånd i hånd.

Gjennom markedsdialog ønsker Trondheim kommune å komme i kontakt med aktører som er interesserte i å være med på utviklingen av et topp moderne snøproduksjonsanlegg i Granåsen. Kommunen går åpent ut og inviterer til bred involvering med mål om å få frem gode ideer, løsninger og mulige konseptskisser.

Granåsen skal utvikles som hverdagsanlegg og som regionens internasjonale toppidrettsanlegg for nordiske grener og skiskyting. Dette betyr at anleggets snøproduksjonssystemer må være i stand til å operere i marginale temperaturer, starte umiddelbart så snart temperatur og fuktighet er under minimumskravet, og kunne automatiseres.

Utfordringer og tema som ønskes å drøftes spesielt i dialogen: infrastruktur og rør, kobling mellom eksisterende og nytt anlegg, viftekanoner eller lanser? , snølager.

Påmelding innen 1. des. kl 9 til geir.paulsen@trondheim.kommune.no 

Doffin-utlysing og dialognotat snø