Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører

fredag 5. april 2019

Fra 11:00 til 13:00

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Seminar streames

Nasjonalt Program for leverandørutvikling og DIFI bistår sammen med Innovasjon Norge flere pågående innovasjonspartnerskap Norge. I dette seminaret for leverandørmarkedet gis en introduksjon til innovasjonspartnerskap der det også dykkes ned i selve konkurransegjennomføringen og en helt ny standardkontrakt for innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som legge til rette for at en offentlig oppdragsgiver kan utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere partnere, og deretter eventuelt kjøpe dette. Modellen brukes blant annet i flere prosjekter som finansieres av Innovasjon Norge.

I dette seminaret gis en introduksjon til innovasjonspartnerskap. Hva er innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres en konkurranse om å inngå et innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres et utviklingsløp i et innovasjonspartnerskap? Hvordan er Difis standardkontrakt for innovasjonspartnerskap rigget?

Generelt OBS! DET VIL VÆRE MULIG Å FØLGE SEMINARET VIA STREAMING, OG STILLE SPØRSMÅL TIL FOREDRAGSHOLDERE.

LINK TIL STREAM: http://difi.aventia.no/?cid=1&live=1

Det er kun de som ønsker å delta fysisk på møtet som trenger å melde seg på. De som følger dette via streaming, trenger ikke å melde seg på.

Agenda

11:00 – 11:10  Velkommen! //Johan Englund, seniorrådgiver, Difi
Gjennomgang av dagens program. Kort om innovasjonspartnerskap og de prosesser som gjennomføres med Stavanger kommune, Statens Vegvesen, Bergen kommune, Sykehuset i Østfold og C3 Center for Connected Care
11:10 – 11:25 Dialog med markedet – hva er formålet? //Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Før innovasjonspartnerskapene kunngjøres på Doffin, gjennomføres dialogaktiviteter med markedet. Hva er hensikten med disse? Hvordan følges leverandørenes innspill fra dialogaktivitetene opp av de offentlige virksomhetene?
11:25 – 11:50 Gjennomgang av prosedyren Innovasjonspartnerskap //Johan Englund, Difi Hva er innovasjonspartnerskap? Hvordan inngås et innovasjonspartnerskap?
11:50 – 12:20 Gjennomgang av standardkontrakt for innovasjonspartnerskap //Mari Vestre, Difi Hvordan er kontrakten rigget? Leverandørens og oppdragsgiverens plikter i innovasjonspartnerskapet?

12:20 – 13:00 SpørsmålDet vil bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne.Spørsmål kan sendes til innovativeanskaffelser@difi.no. Det er mulig å sende spørsmål i forkant av seminaret/webinaret og under webinaret/seminaret.

Påmelding gjøres her