Seminar om bygging av funksjonelle helse- og omsorgsbygg i Trøndelag

fredag 23. august 2019

Fra 10:00 til 15:00

møterom Vertshuset hos Sintef Byggforsk, Høgskoleringen 7B, Trondheim

For små kommuner, som bygger sjelden, kan det være krevende å gjennomføre byggeprosesser. Vi inviterer derfor til et seminar som skal gi kunnskap og gode innspill til prosessen i kommunene

Et seminar som skal gi kunnskap og gode innspill til prosessen i kommunene. Samtidig er dette en invitasjon til å delta i en søknad om et FoU-prosjekt gjennom FORKOMMUNE-programmet i Forskningsrådet. FoU-partner er Sintef Byggforsk.

Seminaret har til hensikt å være til hjelp for kommuner som jobber med disse temaene ifbm byggeprosjektene. Det inviteres også til drøftinger rundt problemstillinger som FoU-prosjektet tenker å fokusere på. Her ønskes innspill fra kommunene ut fra deres ønsker og behov.

Vi ser helst at flere fra hver kommune deltar. Alle som er involvert i og har eierskap til byggeprosjektet som kan være aktuelle deltakere er: ledere, politikere, ulike fagfolk (både innen bygg og helse) og brukere. Oppgi navn og stilling, samt e-post til alle dere melder på. Det er gratis å delta.

Påmelding til anne-ruth.jangaard@vikna.kommune.no, mobil 415 78 301.

Invitasjon og program seminar Bedre helse- og omsorgsbygg 23. aug 2018 Trondheim