Innspillsmøte om bruk av livssykluskostnader (LCC) i konkurranser

torsdag 20. juni 2019

Fra 09:00 til 13:00

Christiana Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

DIFI ønsker dine innspill til utvikling av veiledning til kommuner om bruk av livssykluskostnader i bygg i konkurransegrunnlag. DIFI ser på eksisterende praksis, hvilke behov som finnes og ønsker innspill til formulering og vurdering av krav og kriterier. Arrangementet er relevant for kommuner, herunder: eiendomssjef, bygg- eller driftsansvarlig og miljørådgiver.

Mer informasjon og påmelding her

Foreløpig Agenda
8.45 Registrering og lett frokost
9.00 Velkommen. Kort presentasjon av deltagerne
9.10 Presentasjon av Difis hovedfunn fra:
Det siste arbeidsseminaret (12.april)
Analyse av konkurransekriterier
Difis undersøkelse om bruk av LCC
9.30 Erfaring med bruk av LCC i konkurranse i kommuner
Asker, Johan Haugseth, innleid LCC prosjektleder, SIHH energirådgiver
Sør Odal, Ole Gunnar Holen, prosjektleder bygg
Ringsaker, Jon Anders Harby, prosjektleder bygg og eiendom
10.30 Pause
10.45 Gruppeoppgave 1: Hva er mitt behov for LCC ved planlegging og gjennomføring av konkurranse?
11.15 Presentasjon fra gruppeoppgaver i plenum
11.40 Gruppeoppgave 2: Hvilke spesifikasjoner skal vi bruke (kvalifikasjonskrav, kravsspek, tildelingskriterier eller kontraktsvilkår) og hvordan formulere krav og kriterier? Hvordan vurdere tilbud?
12.10 Presentasjon fra gruppeoppgaver i plenum. Lunsj.
12.30 Veien videre med LCC, pilotering av kommuner og andre tiltak