Seminar: Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?

onsdag 20. mars 2019

Fra 09:30 til 14:00

Oslo House of Innovation - @OHOI - Skippergata 22, 0154 Oslo

Offentlige virksomheter i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold inviteres til seminar om hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som (også) inneholder målsettinger om innovasjon. Anskaffelser er et strategisk verktøy for å nå mål i den offentlige virksomheten. For at offentlige virksomheter skal utøve god tjenesteyting i årene som kommer, er de avhengig av å bidra til nye og bedre løsninger gjennom innovasjon. Dette kan gjøres effektivt gjennom innovative anskaffelser.

En anskaffelsesstrategi er koblingen mellom de politiske forventningene, målene og visjonene for virksomheten, og det daglige innkjøpet av varer og tjenester. Noen kommuner har allerede slått seg sammen, og flere jobber frem mot sammenslåing 1.1.2020. I den forbindelse lages det strategier, mål og planer. Anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå mål.

Seminaret er rettet mot offentlige virksomheter som planlegger, og er i ferd med, å:

  • lage ny anskaffelsesstrategi
  • revidere sin nåværende anskaffelsesstrategi
  • implementere vedtatte anskaffelsesstrategier
  • ønsker seg en anskaffelsesstrategi

Vi ser frem til en dag med erfaringsdeling og inspirasjon!

Arrangementet er gratis.

Påmelding her, påmeldingsfrist 13. mars

Se program for dagen:Seminar 20.mars 2018

#anskaffelsesstrategi #innkjøpsstrategi #strategiskinnkjøp #innovativeanskaffelser