Samling i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag

fredag 27. september 2019

Fra 10:00 til 00:00

Clarion Hotel og Congres, Brattørkaia 1 - Trondheim

Offentlige byggherrer i Trøndelag har ambisjoner om å bygge miljøvennlige bygg med innovative løsninger som oppnår høyere miljømål. I den 5. samlinga i nettverket setter vi fokus på rådgivere og arkitekters rolle og kompetanse for realisering av offentlige bygg med lavest mulig klimagassutslipp.

Kommunale byggherrer er avhengig av god kompetanse hos rådgivere og arkitekter for å kunne bygge klimavennlige bygg – Hvordan sikrer vi oss miljø-kompetanse og godt samarbeid med rådgivere og arkitekter i planleggings-/prosjekteringsfasen? 

Påmelding til hilde.satertro@nho.no , det er gratis å delta

Program Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag 27. sept