Samling 3 i Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

fredag 24. mai 2019

Fra 09:30 til 15:30

Radisson Blu Værnes

Vi fortsetter kompetanseutviklingen på hvordan vi best kan imøtekomme økte digitaliseringsmuligheter og omsette dette til transformasjonsprosesser i egen virksomhet. Regionreform og krav til effektivisering gjør at kommuner og andre offentlige virksomheter må øke sin evne til endring. Digitalisering på alle områder kan underbygge og gjøre endringene mulig.

Dette er den foreløpig siste samlinga i et forløp som startet 1. mars. Vi har allerede gjennomført 2 samlinger over 2 dager hver. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode. Spesielt med hensyn til at deltakelse gir dem enkle og nyttige verktøy de kan ta i bruk i sine egne endrings- og utviklingsprosesser. Det mangler ikke på verktøy, men vi mangler kunnskap og kapasitet til å ta dem i bruk. Her får vi god hjelp 🙂

Samlingen 24. mai har hovedtema «vi utfordrer markedet» – utvikling og endring i offentlige virksomheter er avhengig av innovasjoner med eksterne leverandører i et samspill. Hvordan formidler vi behovet til markedet? Hvordan forbereder vi dialogen og samspillet med markedet? Strategier for anskaffelser og vurdering av løsningsalternativ. Vi ser også på hvordan vi kan vurdere og prioritere behov opp i mot investeringsmidler internt.

Program for dagen 24 mai, 3. samling

Les mer om hele opplegget her