Orientering-/delingsmøte – fremtidens digitale helseinstitusjon/sykehjem

onsdag 24. april 2019

Fra 13:00 til 15:30

Skien (mer detaljert informasjon om sted kommer)
Det vil være mulig å delta på Skype/streaming.

Med bakgrunn i de føringer og forventninger vi har nasjonalt til økt digitalisering i omsorgssektoren, har Skien kommune et mål om å få på plass en fulldigitalisert helseinstitusjon/sykehjem i 2022.
De mener det vil være hensiktsmessig å utrede en antatt fornuftig, digital grunnpakke for /helseinstitusjonen/sykehjemmet sammen med leverandører og brukergrupper. Vi tror at det ikke kun er Skien kommune som står overfor disse utfordringene, og at utvikling av en slik grunnpakke kan være til nytte også for andre kommuner i tilsvarende situasjon. Derfor inviterer Leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med Skien kommune til et orienterings-/delingsmøte der målet er å få avklart om det er hensiktsmessig å etablere et videre samarbeid på området.

Med bakgrunn i de føringer og forventninger vi har nasjonalt til økt digitalisering i omsorgssektoren, har Skien kommune et mål om å få på plass et fulldigitalisert sykehjem i 2022. Med fulldigitalisert mener vi at vi tar i bruk de digitale løsninger som er modne for bruk, og hvor vi er kjent med at de gir ønskede gevinster i tilstrekkelig omfang.

Vår erfaring er at det kan være vanskelig å velge hvilke løsninger man skal satse på. Dagens utviklingsbilde er litt uoversiktlig, både når det gjelder endeløsninger og den tekniske virksomhetsarkitekturen som bruk av mange ulike endeløsninger vil kreve.  Vi mener det vil være hensiktsmessig å utrede en antatt fornuftig, digital grunnpakke for sykehjemmet sammen med leverandører og brukergrupper. Vi har et ønske om at grunnpakken vil kunne fremstå som en rammekravspesifikasjon, med et hensiktsmessig detaljnivå, som kan gjøre det mulig å få en effektiv anskaffelses- og innføringsprosess ved prosjektering, bygging, og oppstart av et nytt sykehjem.

Vi har fått innspill fra flere kommuner om at de står overfor lignende utfordringer, og at utvikling av en slik grunnpakke kan være til nytte også for dem. 

Skien kommune og Leverandørutviklingsprogrammet inviterer derfor til et orienterings-/delingsmøte der målet er å få avklart om det er hensiktsmessig å etablere et videre samarbeid på området.

PÅMELDING

Tentativ agenda for møtet:

  • Orientering fra Skien kommune om deres planer om et fulldigitalisert sykehjem i 2022
  • Orientering fra de deltagende kommunene om sine planer for fremtidens digitale helseinstitusjoner / planer om bygging av nye helseinstitusjoner/sykehjem
  • Diskusjon om mulighetsrommet i å samordne dette i et felles innovativt utviklingsløp
  • Veien videre – hva er vil eventuelt være en hensiktsmessig samordning av et initiativ

Se mer informasjon i vedlagt beskrivelse/presentasjon:

Digital grunnpakke sykehjem – beskrivelse av utfordringen

Fulldigitalt sykehjem_vedlegg