Opplæringsløp om Skytjenester for innkjøpere og leverandører

onsdag 19. juni 2019

Fra 09:00 til 16:00

Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo

Er dere offentlig oppdragsgiver som planlegger innkjøp av skytjenester fremover? Eller leverer dere skytjenester og har interesse av å komme i kontakt med flere offentlige oppdragsgivere?
Leverandørutviklingsprogrammet, sammen med Difi har på bakgrunn av innspill fra offentlig sektor og bransjeorganisasjoner laget et opplærings/møteløp (BAD) mellom oppdragsgivere og leverandører mellom juni og november.

«På kurset kan innkjøper ta med egne konkurranser for å diskutere kontraktstrategi, konkurransegrunnlag og kontraktsoppfølgingssystem med andre innkjøpere og med relevante leverandører – Mange innkjøpere er usikre på hvordan de kan bruke dialog som virkemiddel for å dekke sine behov, de er ikke klar over at en konkurranse kan legges ut på høring for å få innspill fra markedet. Leverandørene vil kunne dele informasjon om innovasjon, markedssituasjon og faglige trender med innkjøperne.»

Her får altså offentlige oppdragsgivere lærdom om skytjenester og en møteplass hvor en jobber praktisk med anskaffelse av skytjenester mens leverandører anledning til å møte og diskutere konkrete innkjøp med oppdragsgivere.

Påmelding her; https://www.difi.no/kurs/2018/04/balanserte-anskaffelser-gjennom-dialog-skylosninger-oppdragsgivere