Nytt sykehus i Drammen: Forberedende møte til Leverandørkonferansen 11.april

onsdag 6. februar 2019

Fra 14:00 til 16:00

Union Scene, Multisal 2
Grønland 60, Drammen

I forkant av Leverandørkonferansen 11.april 2018 vedr. anskaffelse av Nytt Sykehus i Drammen, samarbeider Leverandørutviklingsprogrammet med Næringsforeningen i Drammensregionen og Vestregionen om regionale, forberedende møter for å legge til rette for at lokalt næringsliv kan ta del i anskaffelsene ved bygging og drift av nytt sykehus på Brakerøya. Alle interesserte leverandører inviteres til en for-konferanse for å få informasjon om vilkår og føringer for å bli leverandør ved byggingen av det nye sykehuset. Konferansen vil bli etterfulgt av temamøter tilknyttet de enkelte fagområdene i anskaffelsen; Arkitekt, Bygg, VVS, Elektro, Miljø, Brann, Utstyr. Disse temamøtene vil bli gjennomført 12. og 13.mars.

PÅMELDING

PROGRAM

 

Sykehuset Østfold, planlegging og bygging – regionalt næringsliv som leverandør

Prosjektdirektør Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold

Innovative anskaffelser – en motor for regional leverandørutvikling

Prosjektleder Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Samarbeid i anbudsprosesser

Advokat Mats Ola Harberg, Svensson & Nøkleby
Advokat Mats Ola Harberg vil holde et praktisk rettet innlegg som tar for seg grensen for lovlig samarbeid i anbudsprosesser.

Muligheter og utfordringer ved leveranser til nye Drammen sykehus

Styreleder Heidi Lyche, Dynabyte Consulting