Nisjemulighet innen utslippsfri byggeplass: mobil batteripakke

tirsdag 15. oktober 2019

Fra 09:00 til 11:30

Omsorgsbygg: Sommerrogata 1 (Solli plass i Oslo)

Å introdusere mobile batteripakker eller andre løsninger for å løse effektutfordringene på byggeplass fremstår som en nisjemulighet ingen har grepet ennå. Sitter du på løsningen inviteres du til dialog om hvordan dette kan realiseres.

I dialog med en del entreprenører får tilbakemelding om at de kvier seg for å investere i disse maskinene fordi de frykter at det ikke vil være nok strøm tilgjengelig på byggeplass, og at de følgelig ikke får brukt maskinene. Ifølge Hafslund er det nok strøm tilgjengelig i Oslo, men det kan være utfordringer med effekttopper ved samtidig lading. Ved å introdusere en mobil batteripakke eller andre løsninger på byggeplass løser man effektutfordringen, samtidig som man eliminerer entreprenørenes frykt for manglende strøm.

Byggherrer og entreprenører ønsker seg en slik løsning, men hverken byggherren eller entreprenøren ønsker å eie et slikt anlegg selv. Vi mener det bør være energiselskapet (strømleverandøren) eller tilbyder av provstrømsanlegget (utleieselskap) som bør eie en slik infrastruktur.

For å få nyttiggjort de gode og innovative løsningene som både er og raskt vil komme, mener vi at det er smart å ta tak i denne utfordringen – som også fremstår som en uutnyttet nisjemulighet – først som sist. Vi inviterer derfor til dialog med markedet for vise frem forretningsmuligheten i håp om at markedet ser potensialet og ønsker å tilby en slik løsning.

 

Sitter du på gode ideer eller deler av løsningen?

Da ønsker vi å ha deg med på dialogmøtet og få dine innspill – meld deg på!

 

 

Tid:                  mandag 27. august – kl. 8:30-12:00

Sted:                Omsorgsbygg Oslo KF i Sommerrogata 1

Påmelding:       https://event.nho.no/skjema/?event=10256

 

Agenda for møtet er som følger:

 

  • Bakgrunn og formål for møtet

 

v/ Romeo Apetrei-Thomassen (Omsorgsbygg), Ingvild Kilen (ZERO) og Christian Eriksen (Bellona)

 

    1. Muligheter

v/ Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge

 

  • Gruppediskusjon og dialog i plenum

 

Fasilitator: Tina Sølvberg (Nasjonalt program for leverandørutvikling)

 

  • Oppsummering og veien videre