Nettverkssamling – byggeri for fremtiden

onsdag 19. juni 2019

Fra 09:30 til 15:00

Splitkon, Industriveien 3, 3340 ÅMOT

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene. Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge Skandinavias største produksjonsanlegg for krysslimt tre (massivtre). Kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold, med samarbeidspartnere, som har ambisjoner om å bygge "grønt" i sine fremtidige bygganskaffelser inviteres derfor til fagdag, hvor fokus er kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale. Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger om bærekraftige bygg og benyttelse av innovative anskaffelser som metode.

PROGRAM

09.30 Velkommen Kari Anne Sand, v/ordfører Kongsberg Kommune

09.40 Massivtre fra Buskerud – Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge Skandinavias største produksjonsanlegg for krysslimt tre
(massivtre). Målet er at både råvarer, produksjon og markedet skal være 100% norsk. Vi får info og befaring på Norges største
produksjonshall/lagerbygg som er under oppføring i 100% tre. For mer info sjekk; http://www.splitkon.no/
Morten L. Johansen, daglig leder Splitkon AS

11.30 Lunch

12.00 Fremtidens konstruksjonssystemer og kledningsmaterialer i tre. Vi får høre om miljø, fremtidens konstruksjoner og kledninger, hvordan
bærekraftig byggeri utføres, brann og lyd. Kristine Nore, PhD Bygningsfysikk NTNU, Forskningssjef Splitkon

12.30 Tre har positive effekter for helse og energibruk. Det er gjort internasjonale studier på feltet og vi får bla presentert hvordan hvilke
helseeffekter bygg i tre har på mennesket velbefinnende. For mer informasjon sjekk;
http://www.treteknisk.no/forskning/prosjekter/wood2new
Kristine Nore, PhD Bygningsfysikk NTNU, Forskningssjef Splitkon

13.00 Kaffe og minglepause

13.15 Nye Vestsiden skole med flerbrukshall i Kongsberg bygges i massivtre både av hensyn til klima og av hensynet til totaløkonomien i
prosjektet. Vi får høre om prosessen, miljøgevinsten, økonomien, læringen mm. For mer info sjekk; http://vestsidenungdomsskole.no/ Brynjar
Henriksen, PL og Hallvard Benum, Energi- og enøkingeniør, Kongsberg Eiendom

13.45 Hvordan bruke dialogen med markedet gjennom et byggeprosjekt for å oppnå ambisjoner om et bærekraftige, fremtidsrettet bygg?
Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling

14.30 Avslutning og veien videre
Kristin Vedum, Tredriver og leder av nettverket Bygg i Tre

14.45 Vel hjem

PÅMELDING