Nasjonal møteplass om digitale løsninger i oppvekstsektoren

tirsdag 5. mars 2019

Fra 10:00 til 15:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Vi inviterer til en nasjonal møteplass for kommuner som har anskaffet, skal anskaffe eller vurderer å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren samt nåværende og potensielle leverandører av digitale løsninger til oppvekstsektoren.

Vi inviterer til en nasjonal møteplass for kommuner som har anskaffet, skal anskaffe eller vurderer å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren samt nåværende og potensielle leverandører av digitale løsninger til oppvekstsektoren. 5.mars 2018 kl 10-15 i Oslo (NHO, Middelthuns gate 27, rom Gustav Vigeland).

Meld deg på her.

Flere kommuner samler seg om digitale løsninger i oppvekstsektoren som skal dekke administrative og pedagogiske behov. Løsningene skal i størst mulig grad overta og ivareta administrative funksjoner, bidra til å ivareta samhandling mellom oppvekstsektoren og hjemmet samt utfylle behovene for undervisning, læring og vurdering. Løsningene skal oppleves fremtidsrettet, brukervennlig, effektivt og funksjonelt.

På møteplassen vil vi blant annet dele erfaringer fra anskaffelser som er gjennomført på området, høre om KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter og diskutere hvordan valg av prosedyre/konkurranseform og utforming av konkurransegrunnlaget påvirker mulighetsrommet for å få de mest fremtidsrettede, brukervennlige, effektive og funksjonelle løsningene. Her vil vi bruke Nye Askers utkast til konkurransegrunnlag som et reelt case.

Invitasjon til møteplass om digitalisering

Program