Markedsdialog om industrialisering av spesialrom i sykehus

torsdag 26. september 2019

Fra 10:00 til 18:00

Park In Hotel på Gardermoen

Sykehusbygg og Sykehuset Nordmøre og Romsdal utfordrer markedet på industrialisert produksjon av spesialrom i det nye sykehuset. Plassbygde spesialrom i sykehus er krevende å gjennomføre. Finnes det nye løsninger?

Spesialrom i denne forbindelsen er rom i sykehuset med spesielle krav til kontroll på renhet eller inneslutning. Det omfatter layout, bygningsmessig utførelse, overflater, ventilasjon og øvrig tekniske installasjoner. Eksempler på rom innenfor denne definisjonen er operasjonsstuer, produksjonsrom i apotek og blodbank og laboratorier med inneslutningsgrad 3. Dette er rom som erfaringsmessig er krevende å gjennomføre som plassbygde løsninger, og vi ønsker derfor å få belyst mulighetene for en gjennomføring med industrialiserte byggemetoder.

Påmelding til lillian.slatsve@sykehusbygg.no innen 23. sept.

Doffin-utlysing med dokumenter: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-646113