Markedsdialog – fremtidens digitale løsninger for barnevernet

torsdag 22. august 2019

Fra 10:00 til 14:15

KS Agenda, Oslo

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lørenskog og Fet kommune, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inviterer potensielle leverandører av digitale løsninger innenfor barnevern til en markedsdialog med tema: Gjennomføring av anskaffelse og utvikling, samt tilbakemelding på behovsbeskrivelse.

Markedsdialogen bygger videre på markedsdialogen som ble gjennomført i februar 2017, november 2017 og februar 2018. I hver runde med markedsdialog har det blitt gjennomført en dialogkonferanse og påfølgende 1-til-1-møter.

Markedsdialogen har som formål å involvere og samhandle med markedet/leverandørene allerede i planleggingsfasen. Dette arbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt fra kommuner av digitale løsninger i barnevernstjenesten fremover.

Frist for påmelding her er 17.08.2018 kl. 16:00.

Les invitasjon med mer om fremdriftsplan, behov og kontaktinfo til prosjektet her i Mercell.

Doffin-utlysningen kan du finne her.

 

 

DigiBarnevern ønsker også å involvere leverandører før anskaffelsen av nye kommunale barnevernsløsninger.