Markedsdialog – digitale løsninger i barnevernet

fredag 8. februar 2019

Fra 10:00 til 14:00

Sted: KS Agenda.
Adresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lørenskog og Fet kommune, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inviterer potensielle leverandører av digitale løsninger innenfor barnevern til en markedsdialog. Dette arbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt fra kommuner av digitale løsninger i barnevernstjenesten i årene som kommer.

Barnevern er en av de viktigste oppgavene i det offentlige. Stat og kommune har ulike oppgaver innenfor barnevernet, og er avhengige av å samarbeide godt for å levere en god, helhetlig tjeneste til tjenestemottakerne.

Markedsdialogen i starten av planleggingsfasen hadde fokus på gjennomføringsstrategi (valgene som setter rammer for det videre prosjektet, som anskaffelsesprosedyre, kontraktstype osv.) Den kommende markedsdialogen i februar 2018 har fokus på behov og omfang.

Mer info om DigiBarnevern samt invitasjon til markedsdialog her

Påmelding her, frist 2. februar.

DigiBarnevern – spørsmål høst 2017

Sluttrapport DigiBarnevern konseptfase 1.0