Markedsdialog 1000 bygg – 10000 muligheter

torsdag 7. mars 2019

Fra 10:00 til 16:00

Fana Kulturhus, Nesttun, Bergen.

Bergen kommune inviterer sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet til markedsdialog om den foreløpige behovsbeskrivelsen og sammen diskutere innovasjonspotensialet.

Tema: Smart forvaltning av bygg og eiendom i Bergen Kommune
Formål: Få innspill til konkurransegrunnlaget for Innovasjonspartnerskap for å lage en mest mulig innovativ løsning
Målgruppe: Potensielle leverandører og brukere av innovative løsninger for bygg- og eiendomsforvaltning
Format: Heldagsmøte bestående av korte workshops og 1-1 møter

Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 6 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer. Markedsdialogen har også som formål å samle informasjon om hva som tilbys på markedet i dag. Bergen kommune ønsker å få vite hvilke produkter og løsninger som allerede finnes kommersielt, eller som må forventes klar for kommersialisering i overskuelig fremtid. Slike løsninger kan ikke være del av innovasjonspartnerskapet, men kan eventuelt anskaffes gjennom andre prosesser. Vi ønsker dermed å raffinere behovsbeskrivelsen slik at vi sammen kan skape reell innovasjon i den endelige løsningen.

Agenda for markedsdialogen:

  • Presentasjon av behovsbeskrivelse
  • Dialog om nåværende løsninger og muligheter
  • Avklaring av innovasjonspotensialet
  • Dialog om forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering

Begrenset med plasser! Det forventes plass til inntil to deltaker per leverandør.

Påmeldingsfrist er 22. februar 2018 kl 12.00.

Påmelding med navn på selskap, deltakernes navn og telefonnummer sendes til: siri.kalvatn@bergen.kommune.no.

Les mer om behovsbeskrivelsen og markedsdialogen i denne invitasjonen:
Invitasjon markedsdialog 1000 bygg – 10000 muligheter

Her kan du lese mer om prosjektet 1000 bygg – 10000 muligheter