Malvik kommune ønsker innspill på hvordan bygge mest mulig miljøvennlig ny ungdomsskole

fredag 18. oktober 2019

Fra 09:00 til 13:00

Bruket Kulturhus på Saga i Hommelvik (Maivegen)

Hvilke tilgjengelige løsninger finnes for at klimafotavtrykket fra ny Vikhammer ungdomsskole blir minst mulig? Hvordan kan vi se energibruk i et nabolagsperspektiv for å få ned forbruket? Hvilke fornybare energikilder kan vi ta i bruk? Hvordan får vi minst mulig CO2-utslipp på byggeplass og i byggeperioden? Og hvilke materialvalg gir mest optimale miljøløsninger? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet for å oppnå høye miljøambisjoner?

Malvik kommune ønsker å se nærmere på muligheten for å utrede byggeprosjektet i et nullutslipps nabolagsperspektiv, dette har kommunen fått klimasatsmidler til. Hvilke tiltak kan settes i verk for å redusere klimagassutslippene? Tiltakene kan være innenfor energi, materialer og utslippsfri byggeplass mens skolen bygges.

Malvik kommune trenger innspill fra markedet (entreprenører, fagmiljø/rådgivende, arkitekter, FoU-miljø etc.) for å kunne lage en så god kontraktsstrategi som mulig og etterspørre den riktige og beste kompetansen for å få dette til. Kommunen ser etter leverandører som er interessert i å bygge et innovativt, miljøvennlig skolebygg i alle byggets faser.

Markedsdialogen starter med en dialogkonferanse og blir etterfulgt av en-til-en-møter og lignende.

Påmelding til elena.peregudova@malvik.kommune.no – snarest

Invitasjon til markedsdialog er kunngjort på Doffin – her finner du dialognotat/mer info og program for dialogkonferansen.