Leverandørkonferanse: Smart energibruk og lagring av SOLENERGI

onsdag 6. mars 2019

Fra 08:30 til 11:00

Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo (Undervisningsbygg)

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen. Ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Her er det stort potensial for innovasjon og nye løsninger innen smart energibruk og lagring. Er du med?

Det er på bakgrunn av denne utfordringen at vi nå står nå samlet og stiller krav til smarte løsninger innen både lagring og smart bruk av energien som produseres. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp. Velkommen til leverandørkonferanse for et godt utviklingsløp!

Invitasjon

Påmelding

Agenda

Mer informasjon om fellesinitiativet finner du her