Konferanse om anskaffelser i hovedstadsregionen

fredag 1. november 2019

Fra 08:30 til 14:00

Thon Hotel, Jernbaneveien 8, 1400 SKI

I hovedstadsregionen kjøper det offentlige varer og tjenester for 110 milliarder kroner per år! På konferansen 1. november får du høre om planer og strategier for anskaffelsene i Ski, Oppegård og Fredrikstad kommune. Du får også høre om hvordan bedriften Dignio har lykkes i en innovativ anskaffelses-prosess.

Er du nysgjerrig på om anskaffelsene i din kommune kan gjøres innovativ? Eller ønsker din bedrift å selge til det offentlige?

Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom å gå i tidlig dialog med markedet. På konferansen får du høre hvordan Fredrikstad kommune har brukt innovative anskaffelser som en strategi for å få næringsvekst og besparelser i sin kommune. Du får også informasjon om hvordan bedriften Dignio har nådd opp i en slik prosess. Videre blir det parallellsesjoner med startprogram i innovative anskaffelser. Én sesjon for ansatte i offentlige og én for bedriftene og leverandørene.

Konferansen er relevant for ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere , innkjøpere, prosjektledere og rådgivere. Konferansen er relevant for bedrifter og leverandører som ønsker å selge til det offentlige.

Påmelding gjennom følgende link: https://event.nho.no/skjema/?event=8945

program 1.nov