Kraftbransjen innoverer – også innen sikringsløsninger av samfunnskritiske anlegg

onsdag 30. oktober 2019

Fra 10:00 til 15:00

Park Inn by Radisson Oslo Airport

Leverandører innen sikringsløsninger av bygg, anlegg og driftsobjekter inviteres til markedsdialog for å finne bedre løsninger til de store nettselskapene i Norge innen sikring av samfunnskritisk infrastruktur. TrønderEnergi Nett, Hafslund Nett, NTE og Troms Kraft går sammen i felles prosess (og kanskje anskaffelse) av nye løsninger for lås og sikring. Markedsdialogen starter med en dialogkonferanse 30. oktober.

Nettselskapene må sikre samfunnskritiske anlegg, og et endret og mangfoldig trusselbilde, samt nye teknologiske muligheter, har skapt et behov for nye løsninger som skal sikre bygg og anlegg på en bedre måte. I forhold til dagens løsninger ønskes fremtidig løsninger å gi effekter som bedre sikkerhet, enklere administrasjon og drift, økt trygghet og lett tilgjengelighet for ansatte, og bedre adgangskontroll. Løsningen må kunne tåle ekstremvær og ta høyde for terror og ekstraordinære hendelser.

Påmelding snarest og senest 28. okt til: cath.jane.ramfjord@tronderenergi.no

Se mer info og program for dialogkonferansen i dialognotatet her:

Invitasjon til dialogkonferanse norsk versjon

Invitation to conference on security solutions engelsk versjon

 

Doffin-utlysing

Dialogen gjennomføres i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Energi Norge.